Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2020-02-17 11:53
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

„Siostry[…] matkami żydowskich dzieci”- wystawa w mikstackim kościele

O ciekawej,ale mało znanej karcie historii Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi opowiada wystawa „Siostry[…] matkami żydowskich dzieci”.

Fragment wystawy „Siostry[…] matkami żydowskich dzieci”
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

Od kilku dni w mikstackim kościele można obejrzeć wystawę „Siostry, […] matkami żydowskich dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi wobec zagłady Żydów w czasie II wojny Światowej”. Została ona przygotowana z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką przez Biuro Edukacji Narodowej IPN we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 24 marca 2019 roku i połączone było z odsłonięciem tablicy ku czci matki Matyldy Getter. Wystawa ta prezentowana była już w wielu miastach Polski. Z inicjatywy ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka obecnie obejrzeć ją można w Mikstacie. Wystawa składa się z 12 standów ukazujących wielkie zaangażowanie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w ratowanie dzieci żydowskich podczas II wojny światowej. Na jednej z plansz umieszczone jest wspomnienie Lilii Goldszmidt: „Nie zapomnę (…) tego momentu. Matka Getter była w (…) ogródku na Hożej, zbliżyłam się do niej, powiedziałam, że nie mam się gdzie podziać, że jestem Żydówką, a więc wyjęta spod prawa. Na co matka mi odpowiedziała (…): Dziecko moje, ktokolwiek przychodzi na nasze podwórko i prosi o pomoc, w imię Chrystusa, nie wolno nam odmówić”. Przytoczone słowa wskazują, że Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, kierując się zasadą chrześcijańskiej miłości bliźniego, ukrywały dzieci żydowskie, ratując je przed śmiercią. Na standach prezentowane są historie dzieci uratowanych przez Siostry, opatrzone materiałami archiwalnymi.

Akcję pomocy Żydom koordynowały przełożona generalna zgromadzenia Ludwika Lisówna oraz przełożona prowincji warszawskiej m. Matylda Getter. Z wystawy dowiadujemy się, że Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, narażając swoje życie, uratowały ok. 500 dzieci i 250 dorosłych pochodzenia żydowskiego. Przygotowując wystawę, wykorzystano m.in. niepublikowane dotąd materiały zgromadzone w archiwum Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zaprezentowane zdjęcia opatrzone zostały autentycznymi wypowiedziami dzieci, wspomnieniami sióstr. Jeden ze standów ukazuje spotkanie osób uratowanych przez siostry. Są i słowa podziękowania dla sióstr. Oglądając wystawę możemy przeczytać m.in. takie słowa: „ W swojej dobroci dałyście bezpieczne schronienie mojej Mamie. (…) normalne dzieciństwo. Powinnyście być błogosławione  za te akty ratowania życia dzieci”. Dodajmy, że na liście osób odznaczonych przez Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata znajduje się 12 Franciszkanek Rodziny Maryi. Wystawa prezentuje ważny wycinek rzeczywistości wojennej – pomoc udzielaną przez duchowe córki świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w czasie wojny ludności polskiej, ale przede wszystkim ludności żydowskiej. To ważny etap nie tylko w historii zgromadzenia, lecz także Polski. O tych wydarzeniach nie można zapomnieć, trzeba ocalić je od zapomnienia. To jeden z motywów zaprezentowania wystawy w mikstackim kościele. Ale jest jeszcze jeden. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi od prawie stu lat posługują w mikstackiej parafii. Warto więc poznać piękną kartę historii zapisaną przez to zgromadzenie. Tę wystawę warto obejrzeć i warto wypożyczyć, by zaprezentować ją w kolejnych miejscowościach.

Wyjaśnijmy może jeszcze skąd tytuł tej wystawy: „ Do sierocińca (…) przybiegła dziewczynka (…)  i powiedziała do przełożone Siostro, bądź moją matką, ja nie mam już rodziców”.  Czy można było odmówić takiej prośbie? Nie odmówiła przełożona prośbie tej małej dziewczynki, nie odmówiły siostry i setkom innych dzieci. Ta  wystawa  jest hołdem dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi , które narażając własne życie były dla nich  właśnie matkami…Podziel się tym materiałem z innymi: