Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2019-08-17 09:00
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Suma odpustowa u św. Rocha w Mikstacie pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Szlachetki

Tylko posłuszeństwo Bożym prawom może zapewnić w świecie ład i porządek, a droga ośmiu błogosławieństw przybliża świat i nasze życie do Bożego królestwa - powiedział bp Wiesław Szlachetka do wiernych podczas sumy na Mikstackim Wzgórzu.

Uroczysta suma u św. Rocha
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

16 sierpnia w Diecezjalnym Sanktuarium w Mikstacie odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha, patrona drewnianego kościoła na Cmentarnym Wzgórzu, a od 2007 roku także niebieskiego Patrona miasta Mikstat.

Uroczystej sumie odpustowej sprawowanej o godz. 11:00 przewodniczył bp  pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka. Wcześniej, po mszy świetej wotywnej  dokonał obrzędu błogosławieństwa zwierząt, który stanowi nierozłączny element uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha w Mikstacie.

Na początku Eucharystii ks. kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie  skierował słowa podziękowania za przybycie na uroczystości odpustowe do ks. biskupa Wiesława Szlachetki. Wyraził radość z obecności ks. biskupa wśród nas. Ksiądz  kustosz przywitał kapłanów, przedstawicieli władz, pielgrzymów, parafian. Wcześniej, o godz. 9:00 ks. biskup przewodniczył obrzędowi błogosławieństwa zwierząt.

Podczas uroczystej sumy homilię wygłosił ks. bp Wiesław Szlachetka. Na początku ksiądz biskup skierował słowa powitania do ks. kustosz, przedstawicieli władz, lekarzy weterynarii,  parafian i pielgrzymów. Ksiądz biskup podkreślił, że przybyliśmy na to Mikstackie Wzgórze, by prosić świętego Rocha o wstawiennictwo i uczyć się od niego miłości do Boga i bliźnich oraz szacunku dla wszystkich stworzeń. Hierarcha zachęcał zgromadzonych do skorzystania z daru odpustu.

Nawiązując do słów Ewangelii kaznodzieja podkreślił, że stanowią one program naszego życia chrześcijańskiego i stanowią wyzwanie, by stawiać się bardziej uczniem Chrystusa. Ksiądz biskup wyjaśniał na czym polega istota postaw wskazanych w błogosławieństwach. I tak,  ubodzy  w duchu to ci, którzy bardziej troszczą się o to, by być niż mieć. Szczęśliwymi miłosiernymi określił hierarcha tych, którzy wiedzą, że potrzebują miłosierdzia i niosą je innym. Tylko  w czystym sercu rodzą się dobre myśli i czyny wyjaśniał ksiądz biskup.

Kaznodzieja zaakcentował, że kroczenie drogą ośmiu błogosławieństw przybliża nas do Boga. Taka była droga życiowa św. Rocha, który z odwagą, służył wszystkim potrzebujący pomocy, a przez czyniony na czole znak krzyż wielu uzdrowił. Był tym, który nie tylko troszczył się o ludzi, ale i o zwierzęta, stąd jego patronat nad zwierzętami. Kaznodzieja przypomniał, że Kardynał Józef Glemp ustanowił św. Rocha patronem polskich lekarzy weterynarii. W dalszej części homilii ksiądz biskup wskazywał na moc błogosławieństwa. Powiedział: „ Błogosławić kogoś, to powierzać go Bogu, Bożej opiece, życzyć mu dobra, szczęścia. Zaś przeklinać  kogoś, to życzyć  mu zła”. Kaznodzieje podkreślił, że błogosławieństwo jest udzielane i w mikstackim sanktuarium. Kontynuując zawiązał do odbywającego się w Mikstacie obrzędu błogosławieństwa. Celebrans zwrócił uwagę, że  Biblii zwierzęta wykorzystywane są w zbawczej dydaktyce. Przywołał fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego mówiący o tym, że Bóg stworzył psa po to, aby uczył  człowieka wierności. Ponadto kaznodzieja zwrócił uwagę, że Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że człowiek może wykorzystywać zwierzęta, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla jego życia.  W dalszej części homilii ks. biskup zwrócił uwagę na występując coraz częściej zjawisko  humanizacji zwierząt i dehumanizacji człowieka. Przejawia się on  w hasłach  „ Pies to też człowiek” albo „Koń to też człowiek”. Takie humanizowanie zwierząt jest dehumanizowaniem człowieka. Bo skoro zwierzę równa się z człowiekiem, to człowieka się poniża – dodał celebrans. Kończąc homilię ksiądz biskup powiedział: „Tylko posłuszeństwo Bożym prawom może zapewnić w świecie ład i porządek, a droga ośmiu błogosławieństw przybliża świat i nasze życie do Bożego królestwa. Doskonale rozumiał to i praktykował św. Roch. Z całego serca życzę wszystkim, abyśmy to jego piękne świadectwo przenosili do codziennego życia”. Amen. Wiele cennych wskazań zostało zawartych w słowach skierowanych do wiernych zebranych przy sanktuarium. W świat popłynęło przesłanie o właściwym  traktowaniu zwierząt, o właściwych relacjach między człowiekiem a zwierzęciem. Były także słowa zachęcające do naśladowania naszego Patrona w życiu codziennym. Ksiądz biskup zachęcał, by rodzice często błogosławili swoje dzieci. Błogosławcie, a nie przeklinajcie, nie złorzeczcie to przesłanie wynikające z przeżywanego odpustu ku czci apelował ksiądz biskup.

Po mszy świętej  Ksiądz  Biskup odczytał litanię do św. Rocha. Następnie procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła cmentarnymi alejami. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło uroczystą sumę odpustową. Zgodnie z tradycją po Mszy św. wierni zabierali do domów małe chlebki, by podzielić się nimi z bliskimi. Przy rozdawaniu chlebków pomagali uczestnicy spotkań  w Szkole św. Rocha oraz dziewczęta z Eucharystycznego Ruchu Młodych.
Podziel się tym materiałem z innymi: