Strona główna
opoka.org.pl
2021-02-08 09:00
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Święta Agata uczczona - chleb pobłogosławiony

Mikstat: 7 lutego odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Agaty. W parafii zachował się zwyczaj błogosławienia chleba i wody.

Obraz św. Agaty
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

5. lutego, w kalendarzu liturgicznym wspominamy Świętą Agatę dziewicę  i  męczennicę. Wiele osób zapewne słyszało o uroczystościach ku czci św. Rocha połączonych z obrzędem błogosławieństwa w mikstackiej parafii. Tymczasem odbywają się u nas jeszcze dwie uroczystości odpustowe: ku czci Świętej Trójcy, pod takim wezwaniem jest kościół farny i obchodzony właśnie w niedzielę 7. lutego odpust ku czci św. Agaty. Jej  obraz znajduje się w ołtarzu bocznym. Święta Agata czczona jest  Mikstacie od stuleci, a jej kult związany jest z pożarami, które przed laty niszczyły miasto.

Jest już tradycją, że uroczystości ku jej czci obywają się w niedziele po jej liturgicznym wspomnieniu. Uroczysta suma odpustowa była sprawowana o godz. 11:00. Na początku słowa powitania  skierował do zebranych w naszej farze  ks. kan. Krzysztof Ordziniak,  który przypomniał, że dawniej sumę sprawowali księża wikariusze z dekanatu ostrowskiego. Od szesnastu lat sprawowana jest ona przez kapłanów seniorów. W latach ubiegłych sprawowali ją kapłani z Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II z Ostrowa Wlkp. W tym roku sprawowali ją kapłani seniorzy pochodzący  z naszej parafii i mieszkający obecnie na jej terenie. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. kan. Andrzej Grabański, współcelebransami  byli: ks. kan. Grzegorz Ignor, ks. kan. Grzegorz Klapa i ks. kan. Jerzy Rasiak, który wygłosił homilię.

Zaznaczył, że staje w tym dniu z wielkim wzruszeniem przy ołtarzu jako świadek wielkiego kultu św. Agaty w mikstackiej parafii.  Na początku wyjaśnił znaczenie imienia  Agata, czyli dobra, szlachetna, wyjątkowa. Zaznaczył, że taka była Agata, której życie trwało krótko i przypadło na czas prześladowań chrześcijan. Przywołując najważniejsze wydarzenia z jej życia kaznodzieja pytał skąd u niej była ta siła. Zaznaczył, że była urodziwą dziewczyną, gdy przyjęła chrzest przyrzekła wierność Jezusowi. Zakochał się w niej namiestnik Sycylii., ale ona postanowiła służyć tylko Chrystusowi i pozostała wierna przyrzeczeniu, mimo wielu poddawanym torturom. Nakazał m.in. obciąć jej piersi, dlatego jest patronką kobiet doświadczających chorób piersi i innych chorób nowotworowych. Na  rozkaz namiestnika została wrzucona na rozżarzone węgla, poniosła śmierć męczeńską. Jej kult rozpoczął się bardzo wcześnie. Za szczególny znak uznano uchronienie Katanii podczas wybuchu Etny w rok po śmierci św. Agaty. Podczas tego wybuchu przypomniano sobie o niezwykłej sile młodziutkiej męczennicy. Kontynuując kaznodzieja pytał: skąd się w naszej parafii wzięła tradycja uroczystości odpustowych ku czci św. Agaty? Od najdawniejszych czasów panny i czciciele św. Agaty w piękne kwiaty. Ważny jest jeszcze jeden znak. Na dzień św. Agaty święci się chleb. Tradycji tej pozostają wierni współcześni Mikstaczanie. W dalszej części  homilii ks. kan. Jerzy pytał: czego nas uczy św. Agata, bo - jak podkreślił -  to jest najważniejsze. Kontynuując powiedział: „Uczy nas niezwykłej wiary i męstwa”. Następnie przywołał słowa pozostawione nam przez Jezusa „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.  Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”(Mt 10,32-33). Podkreślił, że te słowa wymagają zaktualizowania. Zaakcentował, że czasy, w których żyjemy są trudne, ponieważ wielu zapiera się Chrystusa. Nawiązując  do strajku kobiet, padającego słownictwa  zaakcentował, że świadczą one o upodleniu człowieka. Podkreślił, że św. Agata potrafiła dać świadectwo swej wiary, pozostała wierna złożonym przyrzeczeniom. Zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy za naród. Zachęcał zebranych, by postawili sobie pytanie, na ile dają świadectwo żywej wiary. Kaznodzieja zaznaczył, że nie jest łatwo dawać świadectwa swej wiary, ale nie nikt nie wymaga od nas aż takich cierpień jakie znosiła św. Agata. Żąda się  natomiast od nas wszystkich  dobroci i miłości. Ks. kan. Jerzy zwrócił uwagę, że ta uroczystość uczy nas szacunku dla chleba. Przypomniał, że kiedyś chleb, który upadł na ziemię był całowany. Przypomniał o robieniu znaku krzyża, gdy rozpoczynano krojenie chleba. Pobłogosławiony chleb zabieramy do domów, by chronił nas od ognia. W dalszej części homilii ks. kanonik zwrócił uwagę na szacunek dla ludzi, którzy chronią nas w czasie pożarów – strażaków. Przypomniał straż pełnioną w naszej parafii przy Grobie Pańskim. Kaznodzieja wyraził nadzieję, że piękne tradycje   związane z odpustem św. Agaty będą w naszej wspólnocie  kontynuowane.

Kończąc ks. kanonik powiedział: „Święta Agato, dziewico i męczennico, wspomagaj nas, wspomagaj tych, którzy walczą o przetrwanie największych wartości chrześcijaństwa. Daj nam siłę wiary i wypraszaj nam bezpieczeństwo i wielka miłość do Chrystusa i jego Matki”. Dziękujemy ks. kanonikowi Jerzemu za ubogacenie nas swoim słowem. Mam nadzieję, że skłoniło ono wielu parafian do refleksji nad przeżywaniem swojej wiary  w życiu  codziennym i postawienia sobie pytania czy naprawdę jestem świadkiem Chrystusa.

W homilii ks. kanonik Jerzy wspominał o błogosławieństwie chleba w dzień św. Agaty. Mimo pandemii udało się zachować wierność tradycji przodków. Po zakończonej Eucharystii przewodniczący sumie odpustowej ks. kan. Andrzej Grabański odmówił modlitwę błogosławieństwa chleba. Ze względu na stan pandemii wierni przynieśli do pobłogosławienia chleb z domu. Ks. kan. Krzysztof Ordziniak  pobłogosławił chleb  i został zabrany do domów, by chronił przed pożarami.  Podczas Eucharystii wybrzmiało Te Deum, bo, jak nie uwielbiać i nie dziękować  Bogu za naszą patronkę św. Agatę, ale i za tych, którzy troszczyli się o ciągłość  i trwanie jej kultu w naszej parafii.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-02-07 12:32:00
miniaturka

Pandemia wzmogła przemoc i nadużycia wobec kobiet

Koronawirus przeniósł dramat kobiet zniewolonych do sprzedaży swojego ciała do sieci, czyniąc ofiary jeszcze bardziej niemymi, trudnymi do uratowania, coraz bardziej samotnymi i zmarginalizowanymi – mówi siostra Claudia Biondi z Caritas Ambrosiana.
2021-02-07 13:08:18
miniaturka

Franciszek: troska o chorych jest integralną częścią misji Kościoła

Papież Franciszek powrócił do odmawiania modlitwy „Anioł Pański” z okna biblioteki Pałacu Apostolskiego z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra. W poprzedzającym ją rozważaniu podkreślił, że troska o chorych jest dla Kościoła „integralną częścią jego misji, tak jak była częścią misji Jezusa”. Chodzi o to, by „nieść czułość Boga cierpiącej ludzkości”.
2021-02-07 14:47:15
miniaturka

Zaczynam dzień z Ewangelią

Po tysiącach lat od początku życia na Ziemi z całym naszym potencjałem, myślą i nauką doszliśmy do punktu, w którym próbujemy zrekonstruować pierwsze chwile po narodzinach wszechświata. Wysyłamy kosmiczne sondy, budujemy coraz potężniejsze teleskopy, ale wciąż na odpowiedź czeka pytanie, kto dał temu początek?
2021-02-08 08:52:37
miniaturka

Od dziś na szczepienia mogą się zapisywać nauczyciele i pracownicy żłobków

Od poniedziałku nauczyciele oraz pracownicy żłobków, którzy chcą się zaszczepić przeciw COVID-19, mogą zgłosić chęć szczepienia. W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną ci, którzy pracują stacjonarnie w szkole, przedszkolu lub żłóbku. Szczepienia ruszą w piątek.
2021-02-08 09:13:07
miniaturka

Rekordowe wyniki za 2019 rok

Najwyższy w historii przypis składki w wysokości blisko 690 mln zł oraz ponad dwukrotnie wyższe zysk netto i wynik techniczny – TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych zamknął 2019 rok rekordowymi wynikami.
2021-02-08 09:22:52
miniaturka

Bezprzewodowe stetoskopy od TUW PZUW dla szpitala na Stadionie Narodowym

Nowoczesne bezprzewodowe stetoskopy pomogą w walce o zdrowie zakażonych koronawirusem pacjentów szpitala MSWiA na Stadionie Narodowym w Warszawie. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ofiarował szpitalowi 40 urządzeń, które mogą posłużyć kilkuset chorym.