Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2020-04-04 07:04
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Za nami XII Mikstacka Droga Krzyżowa. Tym razem inna… duchowa

Mikstat: Na dziś zaplanowana była XII Mikstacka Droga krzyżowa ulicami miasta. Była inna niż wszystkie dotychczasowe, bo przeżywana w łączności duchowej..

Krzyż Pawła Brylińskiego w Mikstacie
Autor/źródło: Archiwum parafii Mikstat

Stało się już tradycją w mikstackiej wspólnocie parafialnej, że w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową o godzinie 19:00 gromadziliśmy się przy kapliczce św. Antoniego, by wyruszyć na Mikstacką Drogę Krzyżową ulicami miasta. Tak miało się stać i w tym roku. W kalendarzu parafialnym, który był przygotowywany już w lipcu ubiegłego roku na dzień 3. kwietnia została zaplanowana XII Mikstacka Droga Krzyżowa. Pod datą 4. kwietnia wpisana została spowiedź wielkopostna. Jest naszą mikstacką tradycją, że poprzedza dzień spowiedzi. Już poczynione zostały  przygotowania. W środę popielcową pojawił się na stronie internetowej plakat ją zapowiadający. Miała się zacząć tak jak zwykle, przy kapliczce św. Antoniego, miejsca gdzie stał kiedyś krzyż wykonany przez Pawła Brylińskiego  upamiętniający ofiary epidemii cholery. Mieliśmy stamtąd wyruszyć, by podążając ulicami miasta, rozważając tajemnice Męki i Śmierci Pana Jezusa dotrzeć do Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha. Ten drewniany kościół to wotum dziękczynne naszych przodków za ocalenia miasta podczas epidemii cholery. Może dotychczas rzadko zastanawialiśmy się dlaczego właśnie taka trasa Mikstackiej Drogi Krzyżowej. W życiu nie ma przypadków. Więc, może to była forma  przygotowanie na ten doświadczany przez nas obecnie czas. Bo, niestety 3. kwietnia nie wyruszyliśmy jak co roku na naszą Plenerową Drogę Krzyżową ze względu na panującą epidemię koronawirusa. Jednak trasa, którą co roku przemierzaliśmy wlewa w nasze serca nadzieję, że przecież Pan Bóg dał nam w osobie św. Rocha przemożnego patrona, który jak wierzymy chroni nas, oręduje za nami przed Bożym tronem.

Nie zrezygnowaliśmy jednak z tej ważnej dla nas drogi, tylko przeżywaliśmy ją w tym roku w innej formie – duchowo. O godz. 19:00 z wieży naszego kościoła rozległo się bicie dzwonów. Zapewne myśli serca wielu były wówczas przy kapliczce na ulicy Kaliskiej. Dzwon wzywał wiernych do modlitwy, do łączności duchowej. W tym momencie ks. kan. Krzysztof Ordziniak rozpoczął  nabożeństwo Drogi krzyżowej w kościele. Już w niedzielę poinformował parafian, by łączyli się z nim duchowo. Wykorzystał rozważania Drogi krzyżowej zawarte  w książeczce z serii Skutecznie Święci pt. Święty Roch. Rozważania, nawiązując do życia  św. Rocha, ukazują różne formy cierpienia i postawy wobec  niego współczesnego człowieka.  Prosiliśmy  podczas niej naszego niebieskiego patrona,  o to by, pomógł nam przezwyciężać zarazę, z którą zmaga się współczesny człowiek taką jak  egoizm, niesłuszne oskarżenia,, pychę, znieczulica, brak szacunku dla ludzkiego ciała, brak miłości i inne. Prosił także św. Rocha – patrona chroniącego przed chorobami zaraźliwymi o oddalenie epidemii koronawirusa. W tym czasie pozostawaliśmy  w łączności duchowej z naszym duszpasterzem. Pomogła nam w tym prezentacja przygotowana przez ks. wikariusza Marcina Walczaka. Zawierała rozważania poszczególnych stacji, te same, które ks. proboszcz  w kościele. Ponadto w prezentacji wykorzystane zostały zdjęcia Drogi krzyżowej z sanktuarium, by  w ten sposób ułatwić wiernym duchową obecność w tym wyjątkowym dla  nich miejscu. Inna była ta XII Mikstacka Droga krzyżowa. W każdej rodzinie w naszej parafii znajduje się modlitewnik do św. Rocha. Zapewne był on pomocny w rozważaniu  poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej.

Za nami XII Mikstacka Droga krzyżowa, inna niż zwykle.  Może trudno nam się pogodzić z tym co dzieje się wokół nas, ale tym bardziej trzeba było na nią wyruszyć, chociaż w innej niż zazwyczaj formie. Przecież św. Roch uczy nas pełnić wolę Bożą, bo sam czynił to doskonale, doświadczył  samotności, opuszczenia przez ludzi, ale wierzył, że nieustannie czuwał nad nim Bóg.

Mikstacka Droga krzyżowa była zawsze formą przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania. W tym roku ze względu na epidemię nie będzie sobotniej spowiedzi wielkopostnej, ale już od 30. marca nasi kapłani pełnią  dodatkowe dyżury spowiednicze. Zapewne i rozważania dzisiejszej Drogi Krzyżowej okażą się pomocne w rachunku sumienia. Przeszliśmy tę Drogę Krzyżową ze świętym Rochem, czczonym w mikstackiej parafii od trzech stuleci. Niech będzie ona źródłem nadziei dla wszystkich.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji z rozważaniami Drogi Krzyżowej i przeżycia jej w duchowej łączności z Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha  Mikstacie.Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: modlitwa, Mikstat, Droga Krzyżowa, św. Roch